“Ik ben bang dat ik hun veiligheid in deze wereld niet kan garanderen..”

Eind 2022 heeft het grote, gezonde en veilige kinderen onderzoek plaatsgevonden. De enquête is gehouden onder de doelgroep van Kek Mama, Mamaplaats en Mamamagazine. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van informatie over de doelgroep over de twee belangrijke thema’s gezondheid en veiligheid van kinderen. 

Over het algemeen geven de respondenten aan dat ze gezond leven maar het altijd wat gezonder kan. Over de veiligheid geven zij aan dat zij er alles aan doen om hun kind veilig op te voeden, maar de buitenwereld daarin ook een grote rol speelt waar zij geen invloed op hebben.

 “Ik bied ze gezondheid en veiligheid, maar ik ben bang dat ik hun veiligheid in deze wereld niet kan garanderen..”

Resultaten

In het onderzoek zijn de jonge gezinnen uitgevraagd over hun levensstijl, de gezondheid van hun kinderen, de veiligheid van hun kinderen en hun mening over bijvoorbeeld gezonde traktaties. Een paar opvallende bevindingen zijn:

 

90% van de gezinnen eet wel eens ongezond, maar vindt dit niet erg.

Gemiddeld geven gezinnen zichzelf een 7,3 wanneer gevraagd wordt of ze gezond leven. In Zuid Nederland zijn gezinnen het meest tevreden over hun gezondheid.

36% van de ouders met 3 kinderen of meer vindt dat de levensstijl van hun kind wel iets gezonder kan. Bij ouders met 1 kind is dit percentage lager namelijk 27%.

67% van de ouders geeft aan dat traktaties niet perse gezond hoeven te zijn. Mensen die thuis heel gezond eten willen dat voor hun kind ook graag op school: zij vinden het belangrijk dat hun kind gezonde traktaties krijgt, veel meer dan mensen die 1 a 2 keer per week ongezond eten. 

60% van de gezinnen met 3 of meer kinderen geven aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Bij ouders met 1 kind is dat percentage 49%. Daarnaast letten mensen in Noordoost Nederland veel meer op de duurzaamheid van een product dan in de rest van Nederland.

79% van de respondenten geeft aan veiligheid belangrijker te vinden dan duurzaamheid.

Slechts 1% van de respondenten geeft aan dat hun kind niet op een contactsport mag ivm veiligheid. “Het hoeft geen ‘doetje’ te worden” aldus een van de respondenten.

 

Exclusief bij Familyblend in 2023

In 2023 gaan we een groot jonge gezinnen onderzoek uitvoeren. We willen te weten komen waar en hoe wij de doelgroep het beste kunnen aanspreken. Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in mediaconsumptie, sociaal demografische kenmerken, aankoopgedrag, en het beslisproces (mond tot mond, reviews, hoe kom je tot de keuze voor een bepaald merk of product).

Mediapartnership 

We bieden merken de exclusieve kans zich aan het thema gezondheid of veiligheid te verbinden. Met een divers pakket van media maken we je top of mind onder moeders van (jonge) kinderen die bezig zijn met de gezondheid en veiligheid van zichzelf en die van hun kind. 

Bron: Familyblend – Het grote, gezonde en veilige kinderen onderzoek 2022

Wil jij ook 5 miljoen jonge gezinnen bereiken?

Wij verbinden jouw merk