“Ik ben bang dat ik hun veiligheid in deze wereld niet kan garanderen”

Eind 2022 heeft het grote gezonde en veilige kinderen onderzoek plaatsgevonden. De enquête is gehouden onder de doelgroep van Kek Mama, Mamaplaats en Mama Magazine. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van informatie over de doelgroep over de twee belangrijke thema’s gezondheid en veiligheid van kinderen. 

In het onderzoek zijn de jonge gezinnen uitgevraagd over hun levensstijl, de gezondheid van hun kinderen, de veiligheid van hun kinderen en hun mening over bijvoorbeeld gezonde traktaties.

 

90% van de gezinnen eet wel eens ongezond

Gemiddeld geven gezinnen zichzelf een 7,3 wanneer gevraagd wordt of ze gezond leven. In Zuid Nederland zijn gezinnen het meest tevreden over hun gezondheid. Niet alleen verschilt het ‘gezondheidscijfer’ wanneer je kijkt naar waar de respondenten wonen, ook de hoeveelheid kinderen heeft invloed op de gezondheid van kinderen. Zo geeft 36% van de ouders met 3 kinderen of meer aan dat de levensstijl van hun kind wel iets gezonder kan. Bij ouders met 1 kind is dit percentage lager namelijk 27%.

De meeste ouders vinden echter niet dat alles gezonder moet. Zo geeft 67% van de ouders aan dat traktaties niet per se gezond hoeven te zijn. Mensen die thuis echter heel gezond eten willen dat voor hun kind ook graag op school: zij vinden het belangrijk dat hun kind gezonde traktaties krijgt, veel meer dan mensen die 1 a 2 keer per week ongezond eten.

Duurzaamheid is belangrijk

Een ander belangrijk thema van dit onderzoek was duurzaamheid. Duurzaamheid is een terugkerend thema wat steeds belangrijker wordt, al helemaal voor jonge gezinnen blijkt ook uit dit onderzoek. 60% van de gezinnen met 3 of meer kinderen geven namelijk aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Bij ouders met 1 kind is dat percentage 49%. Daarnaast letten mensen in Noordoost Nederland veel meer op de duurzaamheid van een product dan in de rest van Nederland.

“Het hoeft geen doetje te worden”

Eerder vertelden we dat 60% van de gezinnen in Nederland het belangrijk vinden om te letten op de duurzaamheid van producten. Wanneer er wordt gevraagd of respondenten duurzaamheid of veiligheid belangrijker vinden, geeft 79% van de respondenten aan veiligheid belangrijker te vinden. Dat veiligheid belangrijk is voor gezinnen met kinderen blijkt wel uit de vele reacties die we op de vraag “De veiligheid van producten voor mijn kind vind ik belangrijker dan de duurzaamheid van het product.” Een greep uit de reacties:

“Natuurlijk is de veiligheid het belangrijkste”

“Mijn grootste angst is dat mijn kinderen iets kan overkomen”

“Duurzaamheid is zeker belangrijker, naar veiligheid wint het altijd”

Toch vinden de respondenten niet dat we hierin moeten doorslaan. Slechts 1% van de respondenten geeft aan dat hun kind niet op een contactsport mag in verband met de veiligheid. 

79% van de respondenten geeft aan veiligheid belangrijker te vinden dan duurzaamheid. “Het hoeft geen ‘doetje’ te worden” aldus een van de respondenten.

Exclusief bij Familyblend in 2023

In 2023 gaan we een groot jonge gezinnen onderzoek uitvoeren. We willen te weten komen waar en hoe wij de doelgroep het beste kunnen aanspreken. Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in mediaconsumptie, sociaal demografische kenmerken, aankoopgedrag, en het beslisproces (mond tot mond, reviews, hoe kom je tot de keuze voor een bepaald merk of product).

Mediapartnership 

We bieden merken de exclusieve kans zich aan het thema gezondheid of veiligheid te verbinden. Met een divers pakket van media maken we je top of mind onder moeders van (jonge) kinderen die bezig zijn met de gezondheid en veiligheid van zichzelf en die van hun kind. 

Bron: Familyblend – Het grote, gezonde en veilige kinderen onderzoek 2022

Wil jij ook 5 miljoen jonge gezinnen bereiken?

Wij verbinden jouw merk