Algemene voorwaarden Vrijopnaam

Algemeen

 • Deze campagnevoorwaarden zijn van toepassing op https://youngfamilymedia.typeform.com/to/TPZ32T (het winnen van de Vrijopnaam zonnepanelen).
 • Deze campagne wordt georganiseerd door FamilyBlend in samenwerking met Vrijopnaam.
 • De campagne loopt tot en met tenminste 31 december 2018.

De campagne

 • De campagne bestaat uit het invullen van het registratieformulier op https://youngfamilymedia.typeform.com/to/TPZ32T. Je bevestigt dat de verstrekte gegevens correct, relevant en volledig zijn. Per mailadres mag je eenmalig deelnemen.
 • Deelname aan de campagne is gratis en vrijblijvend.
 • Op het moment van deelname ben je tenminste 18 jaar of ouder.
 • Er wordt een winnaar bekend gemaakt. De winnaar wordt getrokken uit de deelnemers. De winnaar wordt door Vrijopnaam telefonisch benaderd.

Uitsluiting deelname

 • FamilyBlend en Vrijopnaam behouden het recht om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of te weigeren voor deelname in het geval van onder andere overtreding van de spelregels of het beïnvloeden van de campagne.
 • Medewerkers van FamilyBlend en Vrijopnaam zijn uitgesloten van deelname aan de campagne.

Prijzen

 • De te winnen prijs is afhankelijk van de gekozen prijs door de deelnemer. De leverancier van de prijs behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.
 • Met de winnaar wordt, na de trekking, telefonisch of per e-mail contact opgenomen.
 • Bij weigering van in ontvangstneming of bij loze contactmomenten is Vrijopnaam gerechtigd eventueel een nieuwe winnaar aan te wijzen.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. Over de uitslag van de campagne kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Alle deelnemers geven toestemming telefonisch benaderd te worden door Vrijopnaam en gaan akkoord met de algemene- en campagnevoorwaarden.

Overig

 • FamilyBlend en Vrijopnaam behouden het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de campagnevoorwaarden te wijzigen dan wel de campagne te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
 • De aangifte van eventuele kansspelbelasting en de betaling daarvan komt voor rekening van de winnaars.
 • De winnaars geven toestemming voor het gebruik van hun voornaam, woonplaats en foto op de website Familyblend.nl voor promotionele doeleinden.
 • FamilyBlend handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Door middel van deelname aan de campagne worden persoonsgegevens van jou verwerkt. De gegevens die FamilyBlend en Vrijopnaam verkrijgen in het kader van deze campagne worden conform de relevante wet- en regelgeving behandeld.
 • Op deze campagne, de spelvoorwaarden en alle met de campagne verbandhoudende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 • Door mee te doen aan deze campagne geven deelnemers Vrijopnaam toestemming om per post, telefoon, sms, e-mail en/of andere media op de hoogte te worden gehouden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke.
 • Klachten over deze campagne kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt via info@familyblend.nl.